Danielle Booysen and Elena Katernyuk at Friendly Fires DJ Set.